Sano ei pönötykselle! Yrityskulttuuri muuttuu letkeämpään suuntaan

Joissain yrityksissä ajatellaan vielä tänäkin päivänä, että hyvä työkulttuuri on sitä, että töihin mennään sama prässätty puku päällä kuin aina ennenkin, ja istutaan omalle työpisteelle työminän haarniskaan tiivisti verhoutuneena. Tietysti mahdollisimman kauas norsunluutornissa naputtelevista isokenkäisistä, joita nähdään kerran vuodessa kertomassa yrityksen strategioista.

Mitä jos näin ei olisikaan?

Cuckoo Workoutin toimitusjohtaja Veera Lehmonen uskoo, että yrityskulttuuri elää parhaillaan murrosvaihetta, jossa perinteisistä malleista ja pönötyskulttuurista yritetään päästä eroon. Myös positiiviseen työnantajakuvaan halutaan vaikuttaa entistä enemmän.

Monet ohjelmistoyritykset ovat jo todella pitkällä yrityskulttuurin kehittämisessä ja tiedostavat sen yhteyden työhyvinvointiin ja työnantajamielikuvan luomiseen. Heillä on pleikkarit, pelihuoneet ja vaikka mitä! Se ei kuitenkaan yksistään riitä, vaan tarvitaan myös kokonaisvaltainen asennemuutos. Onneksi suurin osa yrityksistä on jo herännyt siihen, että kulttuuria pitäisi muuttaa vapaammaksi.

Monissa suuremmissa korporaatioissa halu muutokseen on olemassa, mutta keinoja sen toteuttamiseen on vaikea löytää, kun väkeä on niin paljon.

Yrityskulttuurilla on valtava yhteys henkiseen hyvinvointiin ja siihen, miten työntekijät viihtyvät ja jaksavat töissä. On tärkeää, että töissä on kiva olla, ja että ympäristö on avoin ja suvaitsevainen. Siten saa ympärilleen motivoituneita ja sitoutuneita työntekijöitä, joilla on myös vähemmän sairauspoissaoloja, Lehmonen sanoo.

”Siihen tarvitaan kokonaisvaltainen asennemuutos. Onneksi suurin osa yrityksistä on jo herännyt siihen, että kulttuuria pitäisi muuttaa vapaammaksi.”

Mitä yrityskulttuuri on?

Yrityskulttuuri on kirjoittamattomia käytäntöjä ja tapoja toimia. Lehmonen vertaa sitä suomalaiseen kulttuuriin, johon liittyy esimerkiksi suorasanaisuus ja oman tilan kaipuu. Ne ovat asioita, jotka kuuluvat kulttuuriimme ilman, että niitä on kirjattu mihinkään ylös.

– Yrityskulttuuri syntyy ihmisistä, johdosta ja heidän arvoistaan. Se on aistittavissa ensikohtaamisella. Siitä kertoo se, miten ihmiset käyttäytyvät toisiaan kohtaan, millainen ilmapiiri vallitsee ja miten hierarkia on rakentunut. Meillä Cuckoo Workoutilla yrityskulttuuria ovat esimerkiksi energisyys, avoimuus ja kujeilevaisuus, Lehmonen listaa.

Cuckoo Workout on työpaikoille suunnattu taukoliikuntasovellus, joka liikuttaa yritysporukoita ympäri Suomea.

Veera Lehmosen mielestä on hienoa, että ihmisen persoonaa korostetaan nykypäivänä yhä enemmän työelämässä, eikä se ole enää asia, jonka saa ottaa esiin vasta virastoaikojen ulkopuolella. On tärkeää, että omaa käyttäytymistä ei tarvitse ajatella liikaa – muuten homma menee pönöttämiseksi! Työpaikalla täytyy voida sanoa omia mielipiteitään ja ideoitaan, jotta työn mielekkyys ja oma arvokkuus säilyvät.

Miten eroo jäykästä yrityskulttuurista?

Lehmosen mukaan hienoa on esimerkiksi se, että työpaikalla johto istuu henkilöstön kanssa samoissa tiloissa. He voivat työskennellä välillä omissa toimistoissaan, mutta tärkeää on, että he ovat edes osittain läsnä ja kysyvät toisinaan, mitä ihmisille kuuluu ja millaisia ideoita heillä on. Myös palautteen antaminen on tärkeää.

Tärkeää on, että työntekijöiden ideoihin ja mielipiteisiin annetaan mahdollisuus ja reagoidaan edes jotenkin. Oli se sitten sähköinen viestintäkanava tai vaikka kuukausittainen koonti henkilöstön ideoista.

Muita Lehmosen mielestä tärkeitä tekoja yrityskulttuurin kehittämiseksi ovat joustavat työajat sekä tilat, jotka mahdollistavat henkilöstön kohtaamisen muutenkin kuin työnteon merkeissä. Se voi tarkoittaa esimerkiksi kahvitiloja, pelihuoneita tai jumppanurkkauksia. Tämä kertoo työntekijöille, että työnantaja sallii taukojen pitämisen ja työstä irtaantumisen. Myös yhteisen tekemisen järjestäminen työajalla ja sen ulkopuolella viestii siitä, että johto toivoo työntekijöidensä pitävän yhdessä hauskaa ja tulevan toimeen keskenään.

On nykypäivää, että tällaisissa asioissa edetään pienemmillä jutuilla tiuhempaan tahtiin kuin että muutaman kerran vuodessa järjestetään jotain isommalla panostuksella. On tärkeää järjestää matalan kynnyksen toimintaa, johon kaikki voivat halutessaan osallistua.

Lehmonen korostaa, että yrityskulttuurin muutokseen voidaan syöttää rahaa niin paljon kuin irti lähtee, mutta sen voi tehdä myös ilman pennin pyörylää: loppujen lopuksi kyse on pienistä teoista ja muutoksista, joka lähtevät asenteesta ja johdon esimerkistä.

Helsingin Sanomat julkaisi keväällä jutun pääkaupunkiseudun parhaista työpaikoista, joissa työntekijöiden hyvinvointia on boostattu muun muassa minigolf-radoilla, biljardipöydillä sekä yhteisillä sauna- ja kokkaustapahtumilla. Lue juttu suosikkityöpaikoista täältä.

Kokeile Cuckoota maksutta
Pyydä meiltä tarjous

2018-03-21T15:38:27+00:00 syyskuu 11th, 2017|Työyhteisön kehittäminen|