Vaikka työhyvinvointi on jo suurimmassa osassa yrityksistä täysin itsentäänselvä osa strategiaa, joissain paikoissa panostukset ovat niukat tai olemattomat. Työhyvinvointiin liittyvät toimet ovat myös valitettavan usein ensimmäisenä lihamyllyssä, jos on aika kiristää kukkaron nyörejä.

Työntekijöiden terveys ja työhyvinvointi ovat osa johtamista. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on organisaatiolle kilpailuvaltti. Yksittäisillä terveystempauksilla ei välttämättä saavuteta kovinkaan suuria tuloksia, vaan työyhteisön hyvinvoinnin pitäisi olla näkyvä osa jokaista työpäivää.

Hyvin suunniteltuna työhyvinvointiin sijoitetut pennoset kolisevat takaisin yrityksen kassaan moninkertaisena. Tutkimusten mukaan hyvinvoiva työyhteisö väräyttää yrityksen tulosmittaria komeasti ylöspäin, katsottiin sitten tuottavuutta, voittoa, asiakastyytyväisyyttä tai sairauspoissaolojen vähyyttä.

Tutkimusten mukaan hyvinvoiva työyhteisö väräyttää yrityksen tulosmittaria komeasti ylöspäin, katsottiin sitten tuottavuutta, voittoa, asiakastyytyväisyyttä tai sairauspoissaolojen vähyyttä.

Työhyvinvointi

Työhyvinvointi ulottuu henkilöstöön, työympäristöön, yhteisöön ja johtamiseen

Jos työpaikallasi voidaan huonosti, kannattaa muistaa, että työhyvinvointi on muutakin kuin virkistysseteleitä ja ajoittaisia tyhy-päiviä.

Työhyvinvointi on ergonomiaa

Onko työpaikallanne mahdollisuus hyvään työskentelyergonomiaan vai vietetäänkö 8 tuntia päivässä istuen romisevilla ja lonksuvilla tuoleilla? Onko asian eteen yritetty tehdä jotain? Hyödynnetäänkö työpaikallanne esimerkiksi taukoliikuntaa, joka nostaa ahterin ylös tuolista edes silloin tällöin? Työhyvinvointi lähtee fyysisestä hyvinvoinnista, joka on pitkälti kiinni itsestä. Työnantajan kannustus ja tuki ovat kuitenkin äärimmäisen suuressa roolissa tässä asiassa.

Työhyvinvointi on yhteisöllisyyttä

Onko töihin kiva mennä? Millainen henki siellä vallitsee? Saatko äänesi kuuluviin? Ilmeneekö työpaikkakiusaamista? Yhteisöllisyys ja työpaikan yhteishenki eivät synny itsestään, vaan ne vaativat toimia. Jos työntekijöille annetaan riittävästi aikaa tutustua ihmisiin, joiden kanssa he viettävät suurimman osan päivästään, se näkyy myöhemmin hyvänä yhteishenkenä ja luottamuksena esimiehiin. Hyvästä johtamisesta kertoo myös se, että kiusaamiseen ja muihin epäkohtiin puututaan ajoissa ja asianmukaisesti. Miten teillä hoidetaan tällaiset asiat? Kenelle niistä ilmoitetaan?

Työhyvinvointi on yksilöiden huomioimista

Oletko aamu-uninen tyyppi, joka on tehokkaimmillaan vasta iltapäivällä? Työskenteletkö paremmin kotisohvalta kuin meluisassa avokonttorissa? Työskentelytapoja on yhtä monta kuin on työntekijääkin, joten miksi kaikkien pitäisi ahtautua samaan muottiin? Etätyöskentely tai joustavat työajat eivät sovi kaikkiin yrityksiin, mutta niissäkin tapauksissa kannattaisi tutkia vaihtoehtoja, miten tätä asiaa voisi kehittää. Yritys saa enemmän irti iltavirkusta, joka tekee tehokkaasti töitä iltapäivästä iltaan kuin jos hänet istutetaan puoliväkisin työtuoliin kuudelta aamulla tukka pystyssä.

Jos työhyvinvointi on juuri sinun työpaikallasi arveluttavalla tolalla, kannattaa tutustua erilaisiin vaihtoehtoihin sen kehittämiseksi. Kattavan listan työhyvinvointia parantavista toimista pääset lataamaan täältä. Lista on laadittu yhteistyössä eri asiantuntijoiden ja Cuckoo Workoutin kumppaneiden kanssa.