Työporukan yhteisiä salibandyvuoroja, liikuntaseteleitä, taukoliikuntaa ja liikuntapäiviä: henkilöstön liikunta saa nykyään työelämässä koko ajan enemmän paljon huomiota.

Työnantajat tukevat henkilöstöliikuntaa kiitettävästi, sillä yli 80 prosenttia toimipaikoista tukee henkilöstön liikkumista jollakin tavalla. Vain yksi viidestä yrityksestä ei tarjoa mitään liikuntamahdollisuuksia. Mitä suurempi työpaikka, sitä todennäköisemmin liikuntaa tuetaan.

On hienoa, että tiukasta taloustilanteesta huolimatta henkilöstöliikunnan asema on pysynyt vahvana ja jopa noussut. On erittäin positiivista, että henkilöstöliikuntaa arvostetaan ja sen vaikutuksiin luotetaan, sanoo työyhteisöliikunnan asiantuntija Satu Ålgars Olympiakomiteasta.

Olympiakomitean toteuttamasta henkilöstöliikuntabarometrista selviää, että työnantajat kokevat liikunnan edistävän työpaikan ilmapiiriä, tuottavuutta ja taloudellista tehokkuutta. Enemmistö arvioi, että henkilöstön liikunta on erittäin merkityksellistä henkilöstön työhyvinvoinnin, yhteishengen sekä yritys- ja työnantajakuvan kannalta.

Tutkimuksen mukaan myös työmatkaliikuntaa tuetaan hyvin tarjoamalla pyöräparkkeja sekä pukuhuone- ja kuivaustiloja.

Enemmistö työntanatajista arvioi henkilöstöliikunnalla olevan suuri merkitys henkilöstön työhyvinvoinnin, yhteishengen sekä yritys- ja työnantajakuvan kannalta.

Työhyvinvointi

Henkilöstön liikunta kaipaisi enemmän tukea

Suurimmassa osassa yrityksistä myös työpäivien aikana tapahtuvaan liikuntaan kiinnitetään huomiota. Viidennes ei noteeraa istumisen haittoja millään lailla. Säädettäviin työpöytiin ja aktivoiviin taukotiloihin panostetaan eniten ja seuraavana tulevat toiminnallisemmat asiat kuten taukoliikunta.

Sanoma istumisen vaaroista on mennyt läpi. Olosuhteet ja välineet ovat jo suurelta osin kunnossa, mutta ihmisiä pitäisi muistuttaa käyttämään niitä enemmän. Se vaatii organisaation kulttuurin muutoksen. Portaiden käytön ja seisomakokousten, seisomapisteiden käytön ja taukoliikunnan pitäisi olla tavallinen osa yrityskulttuuria, Ålgars sanoo.

Tutkimuksen mukaan vain noin 14 prosentilla yrityksistä on käytössään ohjattua taukoliikuntaa.

Kun aikuinen istuu noin 9 tuntia päivässä, on selvää, että se alkaa näkymään pitkässä juoksussa oireina ja sairauspoissaoloina. Kroppaa ei ole luotu olemaan paikallaan, Ålgars sanoo.

Virtuaalinen taukoliikuntapalvelu on kätevä, sillä tauon voi pitää juuri itselleen sopivaan aikaan. Cuckoo Workout tarjoaa nyt mahdollisuuden tutustua yli 450 taukoliikuntavideon kokoelmaansa ilmaiseksi. Klikkaa kokeilemaan postauksen alalaidasta.

”Portaiden käytön ja seisomakokousten, seisomapisteiden käytön ja taukoliikunnan pitäisi olla tavallinen osa yrityskulttuuria.”

Liikuntaseteleiden asema pysynyt vahvana

Henkilöstön liikunta saa työpaikoilla monenlaista tukea. Liikuntapäivien osuus on hieman laskenut viime vuosina, siinä missä liikuntaseteleiden asema on pysynyt vahvana. Kuntosaliliikuntaa tuetaan eniten, mutta myös joukkueliikuntaa pidetään keskeisenä fyysisen hyvinvoinnin kehittäjänä.

Jo pitkään työpaikkaliikunnan trendinä on ollut keskittää energia passiivisimpien työntekijöiden aktivointiin. Tulosten valossa vain noin joka toinen osallistuu säännöllisesti työnantajan tukemiin liikuntapalveluihin.

Yritykset haluavat panostaa passiivisiin, jotta sairauspoissaolot ja tuki- ja liikuntaelinongelmat saataisiin minimiin. Nämä ihmiset tarvitsevat yksilöllisempää liikkumisen tukea, tietoa, muistuttamista ja kannustusta liikkeelle lähdön tueksi. Esimerkiksi matalan kynnyksen tutustuminen uusiin lajeihin on hyvä tapa, suosittelee Ålgars.

Suunnittelulla ja seurannalla kaikki hyöty irti

Asiantuntija uskoo suunnitelmallisuuden nimeen, jotta henkilöstön liikunta olisi kaikille osapuolille mahdollisimman hyödyllistä ja tuottoisaa.

– Siinä on iso ero, onko liikunta pelkkä henkilöstöetu vai onko se systemaattisesti ja suunnitelmallisesti toteutettua hyvinvointityötä. Vasta silloin vaikutukset näkyvät, kun tehdään vuosisuunnitelma ja noudatetaan sitä, hän sanoo.

Hänen huomionsa tutkimustuloksissa kiinnittyi ennen kaikkea siihen, että suunnitelmia kyllä laaditaan, mutta niiden toteutumista seurataan heikosti.

Vuodessa käytetään noin 400 miljoonaa euroa henkilöstöliikuntaan, joten on yllättävää, ettei sen vaikutuksia, kuluja, laatua tai liikunta-aktiivisuutta seurata säännöllisesti. Suomen Aktiivisin Työpaikka -kartoitus on yksi keino tähän, hän vinkkaa.

Suomen Aktiivisin Työpaikka palkittiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa Urheilugaalassa tammikuussa. Palkinnon voitti VTT, joka on yksi Cuckoo Workoutin aktiivisista käyttäjistä.