UKK-instituutti julkaisi uudet liikuntasuositukset tällä viikolla. Liikuntasuositukset on jo vuosia kirjattu liikuntapiirakan muotoon. Liikuntapiirakan mukaan ihmisen tulisi terveyttä edistääkseen ja ylläpitääkseen liikkua joko 1 h 15 min viikossa rasittavasti tai 2 h 30 min reippaasti. Tämän lisäksi tulisi harjoittaa lihaskuntoa ja liikehallintaa kahdesti viikossa. Reipasta tai rasittavaa liikuntaa voi kerryttää esimerkiksi hiihtäen, lenkkeillen, tanssien tai pallopelejä pelaten. Lihaskuntoa ja liikehallintaa taas kehittävät esimerkiksi kuntosaliharjoittelu, voimistelu sekä jooga. 

Vuosia sitten ajateltiin, että liikunta on hyödyllistä vain, jos liikutaan yhtäjaksoisesti kauan. Sittemmin määriteltiin, että liikuntajaksoja voi kerryttää 10 minuutin pätkissä, eikä hyödyllistä liikuntaa ole vain pitkäkestoinen hikoilu. Nyt uudet julkaistut liikuntasuositukset kertovat, ettei tarvitse huolehtia edes 10 minuutin yhtäjaksoisista liikkumispätkistä, vaan kaikki liike – kesti se minuutin tai sata – on hyvästä. Mahtavaa! Tämä on rohkaiseva tulos ja kannustaa nimenomaan matalan kynnyksen liikkeen lisäämiseen. On todistettu, että portaiden valitsemisella, kauppareissun jalkaisin tekemisellä ja pitemmän matkan kävelemisellä kopiokoneelle on todella merkitystä. 

Toisekseen liikuntasuosituksissa korostetaan nykyisin myös kevyen liikunnan merkitystä. Pitkittäistutkimuksissa oli nimittäin havaittu kevyen liikunnan vaikutukset useiden eri sairauksien ehkäisyyn. Kevyen liikunnan korostaminen on tärkeää etenkin vähän liikkuvien kannalta. Vähän liikkuvilla kevyt liikunta lisää herkästi reipastakin liikkumista, mikä edelleen lisää positiivisia terveysvaikutuksia, kertoo UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari. 

Kolmas uusi muutos tuoreissa liikuntasuosituksissa on istumisen tauottamisen merkitys. Edelliset liikuntasuositukset on julkaistu kymmenen vuotta sitten, eikä silloin istumisen tai pitkien passiivisten pätkien haitoista ollut vielä kovin paljoa tutkimustietoa. On luonnollista, että työn muutoksen myötä myös liikuntasuosituksissa otetaan huomioon istumisen vähentäminen ja sen tauottaminen. Suositusten mukaan istumista tulisi tauottaa säännöllisesti ja työasentoa vaihdella ainakin pari kertaa tunnissa. Me Cuckoolla olemme kannustaneet tähän jo vuosia ja on loistavaa saada tämä ohje myös kansallisiin liikuntasuosituksiin!

”Ihminen tekee päivässä lukemattoman määrän pieniä valintoja. Yritämme kannustaa ihmisiä miettimään arkensa toisella tavalla. Pienistä teoista tulee iso puro.” – Tommi Vasankari

Uudet liikuntasuositukset korostavat unen myös merkitystä. Unen ja liikunnan suhde on kahdenlainen, sillä uni ja liikunta tukevat toisiaan. Liikunnan harrastaminen parantaa unen laatua ja riittävä uni taas auttaa palautumaan liikunnan fyysisestä rasituksesta. Cuckoossa saat säännöllisin väliajoin myös mikrovinkkejä liittyen hyvään arkeen, kuten uneen. Cuckoon uniasiantuntija Leeni Peltonen kertoo ohjeita hyvän unen tavoitteluun. Valveillaolon aikana ratkaistaan iso osa unen laadusta, joten aktiivisuudella ja palautumisella päivän aikana on iso merkitys yöuneen. Cuckoon mindfulness-harjoitteilla voi myös rauhoittua iltaa kohden. 

Viides uusi nosto liikuntasuosituksissa on lihaskunnon harjoittamisen tärkeys – mutta myös sen monipuolisuus. Kuntosalilla huhkiminen ei ole ainoa tapa kehittää lihaskuntoa, vaan kaikilla liikuntalajeilla on mahdollista saada positiivisia vaikutuksia lihaskuntoon ja siten parantaa toimintakykyä. Arjen liikkeet kehittävät myös lihaskuntoa, valitse esimerkiksi portaat ensi kerran toimistolle mennessäsi! 

Lue lisää aiheesta: 

Aikuisten liikkumisen suositus. UKK-instituutti. 2019.

https://www.ukkinstituutti.fi/liikkumisensuositus/aikuisten-liikkumisen-suositus