Kaipaatko piristystä? Etsi jokin itsellesi mieluisa liikkumismuoto!

Yalen ja Oxfordin yliopistojen tutkijat ovat tehneet tutkimuksen yli miljoonalle yhdysvaltalaiselle, jonka pohjalta he kertovat, että liikkuminen tekee onnellisemmaksi kuin raha. 

Tutkimuksessa todettiin, että liikunta vaikuttaa mielenterveyteen positiivisemmin kuin hyvä rahallinen tilanne. Liikuntaa harrastaneilla ihmisillä raportoitiin vuodessa keskimäärin 35 “huonoa päivää” kun liikuntaa harrastamattomilla niitä oli 53. 

Tutkimuksessa todettiin myös, että tietyt liikuntalajit vaikuttavat positiivisemmin kuin toiset. Lajit tai harrastusmuodot, jotka olivat sosiaalisia, vaikuttivat positiivisemmin kuin tietyt yksilöurheilulajit. Joukkuelajien positiivinen vaikutus mielenterveyteen oli kaikista suurin. 

Tutkimukseen osallistuneilla sama onnellisuustaso todettiin niillä, jotka harrastivat aktiivisesti liikuntaa ja harrastamattomilla, jotka ansaitsivat 25 000 dollaria enemmän vuodessa. Tämän tutkimustuloksen mukaan ihmisen tulisi ansaita huomattavasti enemmän rahaa ollakseen yhtä onnellinen kuin vähemmän ansaitseva liikuntaa harrastava ihminen. 

Tulokset eivät kuitenkaan ole yksiselitteisiä: onnellisuus ei kasva jatkuvasti kasvavan urheilumäärän myötä. Tulosten mukaan yli kolme tuntia päivässä liikkuvat voivat psyykkisesti huonommin, kuin kokonaan liikuntaa harrastamattomat. Ideaali määrä olisi harrastaa 3-5 kertaa viikossa 30-60 minuuttia kerrallaan. 

“Taukojumppa on ihan parasta työpäivässä. Odotan aina innolla sitä hetkeä!”

Myös Työterveyslaitoksen tekemässä tutkimuksessa Cuckoo Workoutin käyttäjistä todettiin, että kaikkein parhaimmat tulokset yhteisöllisyyden lisäämisessä saatiin erittäin aktiivisesti yhdessä tauottaneissa työyhteisöissä. Heidän keskuudessaan iloisuus ja lämpöisyys oli yleisempää ja työyhteisö koettiin kannustavammaksi ja luotettavaksi useammin kuin työyhteisöissä, joissa taukoliikuntaa ei tehty tai sitä tehtiin yksin. Yhdessä kukkuilu voi siis lisätä yhteisön ja yksilön onnellisuutta! 

”Cuckoon käyttö vetreyttää kehoa ja ennen kaikkea on hauskaa yhdessä työkaverien kanssa tehtynä! Ympärilläni ei istu muita Cuckoo-käyttäjiä, mutta kokoonnumme kolme kertaa päivässä työpöytäni äärelle ja teemme jumpat yhdessä, ja meillä on tosi hauskaa!”

Lue lisää aiheesta: 

Moynihan, R. 2019. Execise makes you happier than money, according to Yale and Oxford research. Business Insider. http://amp.businessinsider.com/exercise-makes-you-happier-than-money-says-yale-and-oxford-study-2019-4 

Punakallio, A. ym. 2018. Toimistotyöntekijöiden työhyvinvointi. Tauottamalla vähemmän istumista ja enemmän yhteisöllisyyttä? Helsinki: Työterveyslaitos. http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137461/978-952-261-848-1_Toimistoty%c3%b6ntekij%c3%b6iden.pdf?sequence=1&isAllowed=y