Kontaktinformation 

Har du frågor eller intresse för en offert? Du hittar våra kontaktuppgifter på den här sidan.

Veera Lehmonen

CEO & Co-founder

Linda Kuula

COO

linda@cuckooworkout.com
+358 50 3844 520

Mika Niinistö

CTO

Anton Boijer

Country Manager -Sverige

Veera Sääski

Sales Manager & Wellbeing specialist

Matti Pylväs

Sales Manager

Anni Havas

Partnerships & Wellbeing Specialist

Kirsi Haapamäki

Communications & Marketing

Julius Kerminen

Developer

Emma Rosendahl

Communications & Marketing
Intern

info@cuckooworkout.com

+46 72-363 78 78

Fredrikinkatu 34 A 16, Helsinki