Kontaktinformation 

Har du frågor eller intresse för en offert? Du hittar våra kontaktuppgifter på den här sidan.

Veera Lehmonen

CEO & Co-founder

Linda Kuula

COO

linda@cuckooworkout.com
+358 50 3844 520

Mika Niinistö

CTO

Anton Boijer

Country Manager -Sverige

Tinja Lindgren

Sales Manager

Veera Sääski

Sales Manager & Wellbeing specialist

Teemu Puulahti

Sales Manager

Anni Havas

Partnerships & Wellbeing Specialist

Kirsi Haapamäki

Communications Specialist

info@cuckooworkout.com

+46 72-363 78 78

Fredrikinkatu 34 A 16, Helsinki

Blekholmstorget 30 F, 111 64 Stockholm