BLOG2020-04-15T13:44:00+03:00

Blog

Om Cuckoo Workout
Utveckling av arbetsplatsen och välbefinnande på arbetsplatsen

Nyliga upplägg

904, 2020

Cuckoo har blivit en rutin på Tieto Oyj

april 9th, 2020|

De som använder Cuckoo tycker att det bidrar till att stärka gemenskapen på jobbet. På många företag och organisationer kan man se hur kollegorna skapar Cuckoo-team och tar pauserna tillsammans. En av de [...]

804, 2020

KONE GSS vinnarlag delar med sig av sina tankar efter Cuckoos aktivitetstävling

april 8th, 2020|

Cuckoo Workout introducerades på KONE GSS i augusti. Efter detta startade aktivitetstävlingen, vilket hjälper personalen att bli bekant med Cuckoo på ett lekfullt sätt. I tävlingen formar du lag och tävlar mot dina [...]

804, 2020

Mindfulness är en del av kundtjänst-teamets dagliga liv på Mehiläinens företagshälsovård

april 8th, 2020|

Kunskaper om vårt medvetande och mindfulness väcker allt större intresse. På arbetsplatserna har man också insett att mindfulness är ett effektivt verktyg vid stresshantering och för att minska sömnproblem och tidspress. Mindfulness hjälper [...]

804, 2020

AAC Global ökade antalet pauser och den fysiska aktiviteten med Cuckoo

april 8th, 2020|

AAC Global är ett ledande företag inom global B2B språkutbildning och översättningstjänster i Norden. AAC Global är en del av Acolad Group, Europas ledande professionella översättningsbyrå. AAC har kontor i Finland, Sverige och [...]