Cuckoo Workout®

Voimauttaa työyhteisöt

Cuckoo-Workout-taukoliikuntasovellus-liikuttaa-hyödyntää-työyhteisöjä

Lisää työn tuottavuutta

Fyysinen aktiivisuus parantaa tutkitusti stressinsieto- ja oppimiskykyä sekä nopeuttaa muistia ja ajattelua. Lisäksi liike aktivoi aivoverkostoa, joka pitää yllä vireystilaa. Magneettikuvista on selvinnyt, että fyysisesti aktiivisten ihmisten aivot toimivat tehokkaammin kuin passiivisten. Hyvinvoiva työntekijä on tuottavampi, energisempi ja hänen organisointi- ja tehtävänhallintakykynsä ovat paremmalla tasolla, kuin työntekijällä, joka voi huonosti. Työterveyslaitoksen* tekemän tutkimuksen mukaan Cuckoo Workoutin käyttäjillä työn tuottavuus saattoi lisääntyä jopa 1,50 €/h. Tutkimuksen erittäin aktiivisten tauottajien ryhmässä tämä kasvu tarkoitti puolen vuoden aikana jopa 100 000 euron taloudellista hyötyä.

Ennaltaehkäise sairauspoissaoloja

Tutkimukset osoittavat, että hyvinvoiva työntekijä sairastaa vähemmän ja joutuu harvemmin työtapaturman uhriksi. Liikunnallisesti aktiivisille henkilöille kertyy vähemmän kalliita sairaslomapäiviä kuin passiivisille. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat tällä hetkellä suurin syy työkyvyttömyyseläkkeelle jäämiseen, mikä kertoo esimerkiksi siitä, että fyysisen liikkeen määrä on vähentynyt istumatyön seurauksena. Cuckoo Workoutin käyttäjillä tehdyn tutkimuksen* mukaan käytön seurauksena niska-hartiaseudun vaivat sekä TULE-kipuoireet vähentyivät merkitsevästi. Tutkimuksessa* todettiin myös, että 3 kuukauden aktiivisen käytön aikana sairauspoissaolot vähenivät puolen päivän verran per henkilö, mikä tarkoittaa kahta sairauslomapäivää vuodessa vähemmän. Yhden sairauslomapäivän maksaessa yritykselle yli 500 € Cuckoon käytön myötä säästöä voi tulla yrityksen koosta riippuen jopa satoja tuhansia.

Cucko-workout-ennaltaehkäisee-mahdollisia-sarauksia-selkäkipuja
hyvän-ilmapiiri-luoja-cuckoo-workout

Kehitä yrityskulttuuria

Liikunnan tarjoama sosiaalinen vuorovaikutus ja tunne ryhmään kuulumisesta ovat tärkeitä tekijöitä minäkuvan ja identiteetin kehittymisen kannalta. Liikunta tuottaa rentoutumisen ja voimaantumisen tunteita sekä auttaa pettymysten ja negatiivisten tunteiden käsittelyssä. Yhteinen taukoliikuntahetki on sosiaalinen tapahtuma ja osa yrityskulttuuria: työilmapiiri paranee ja yhteenkuuluvuuden tunne lisääntyy! Palautteen perusteella taukoliikunta yhdistää tiimejä, madaltaa yrityksen hierarkiaa ja poistaa jännittyneisyyttä. Työyhteisön kasvanut sosiaalinen pääoma vahvistaa keskinäistä kommunikaatiota tekee työympäristöstä kannustavamman. Cuckoo Workout tutkitusti* lisää yhteisöllisyyden kokemusta aktiivisten tauottajien keskuudessa.

Paranna työnantajamielikuvaa

Työajalla tuettu liikunta ja mahdollisuus vuorovaikutukseen työyhteisön kesken luovat positiivista työnantajakuvaa. Hauskan taukoliikuntasovelluksen käyttäminen antaa yrityksestä avoimen, rennon ja tiiviin kuvan. Lisäksi se kertoo siitä, että työntekijöistä pidetään hyvää huolta ja heidät halutaan säilyttää osana työyhteisöä mahdollisimman pitkään. Työyhteisö, jossa on lupa nauraa yhdessä, pitää voimaannuttavia taukoja ja kisailla leikkimielisesti, on nykyaikana haluttu työpaikka!

* Punakallio, A., Halonen, J., Pehkonen, I., Turpeinen, M., Turunen, J., Remes, J., Lusa, S. & Miranda, H. 2018. Toimistotyöntekijöiden työhyvinvointi – tauottamalla vähemmän istumista ja lisää yhteisöllisyyttä? Helsinki: Työterveyslaitos.

cuckoo-workout-yksilön-yhteisön-liikuttaja-yhteisöllisyys

Cuckoo Workout liikuttaa Aditroa

Henkilöstön hyvinvointi ja siihen panostaminen on merkittävä osa Aditron yrityskulttuuria. Osana hyvinvoinnin edistämistä on säännöllinen taukoliikunta, jonka vuoksi Aditron työntekijät käyttävät Cuckoo Workout -taukoliikuntasovellusta.

Cuckoo workout -taukosovelluksen hyödyt

Let’s cuckoo you!

Kokeile maksutta
Pyydä esittely
Cuckoo-bird