Rekisteriseloste

Cuckoo Workout®

Kuvaus henkilötietojen käytöstä Cuckoo Workout –palvelussa

Tietosuojaseloste

Tietosuojalain (1050/2018) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukainen kuvaus henkilötietojen käsittelystä

Laadittu

Päivitetty:

Helsingissä 6. Toukokuuta 2016

Helsingissä 9. Helmikuuta 2018 – Tarkennuksia pitäen silmällä mobiililaitteita

Helsingissä 24. Huhtikuuta 2020 – Tarkennuksia henkilötietojen käsittelyn tarkoituksiin.

Rekisterinpitäjä

Cuckoo Networks Oy

Fredrikinkatu 34 A 16, 00100 Helsinki

info@cuckooworkout.com, +358 44 9923744

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Veera Lehmonen

Fredrikinkatu 34 A 16, 00100 Helsinki

info@cuckooworkout.com, +358 44 9923744

Rekisterin nimi

Asiakas- ja käyttäjärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Asiakas- ja käyttäjärekisterin tietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

 • Cuckoo Workout -palvelun toteuttaminen
 • Cuckoo Workout -palvelun hallinnoiminen ja sen turvallisuuden varmistaminen
 • Cuckoo Workout -palvelun tilastoiminen ja kehittäminen
 • Cuckoo Workout -palveluun liittyvän viestinnän ja tiedottamisen toteuttaminen
 • Asiakaspalvelun toteuttaminen

Edellä mainittuihin tarkoituksiin suorittamamme henkilötietojen käsittelyn laillisena perusteena on meidän oikeutettujen etujen toteuttaminen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 (1) (f) artiklan mukaisesti.

Lisäksi asiakas- ja käyttäjärekisterin tietoja voidaan tarpeen vaatiessa käsitellä lakisääteisten velvoitteidemme noudattamiseksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 (1) (C) artiklan mukaisesti.

Säilytämme kerättyjä tietoja vain niin kauan kuin se on tarpeen käyttäjien palveluiden toteuttamiseksi tai niin kauan kuin voimassa olevassa laissa on määrätty. Tämän jälkeen tietosi poistetaan, elleivät kirjanpitosäännökset tai muu oikeudellinen perusta toisin vaadi.

Rekisterin tietosisältö

Asiakasyrityksistä keräämme seuraavia tietoja:

 • Yritysnimi, logo ja kansikuva, kuvaus.

Käyttäjistämme keräämme seuraavia tietoja:

 • Henkilöiden yksilöintitiedot kuten nimi, sukupuoli ja sähköposti

 • Henkilöiden motto, yritys, kuva ja kansikuva, joukkue ja aktiivisuus

 • Henkilöiden karkea sijainti, kuten kaupunki ja maa

 • Henkilöiden selaintietoja

Mobiililaitteella tallentuu myös

 • Henkilön päätelaitteen käyttöjärjestelmän nimi- ja versiotiedot, mobiilisovelluksen versionumero

Käyttämällä Cuckoo Workout verkkopalvelua, tai mobiilisovellusta, hyväksyt henkilötietojesi käsittelyn, tallentamisen ja luovuttamisen tässä tietosuojaselosteessa esitetyllä tavalla.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietojen keräys tapahtuu käyttäjien rekisteröinnin yhteydessä, palvelun käytön seurauksena sekä käyttäjän itse palveluun asettamien tietojen seurauksena.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja tallennetaan ja käsitellään kolmannen osapuolen palvelussa, intercom.io:ssa, jossa näillä tiedoilla suoritetaan asiakaspalveluun ja tilastointiin liittyviä toimenpiteitä. Tietojen käsittelijät ovat Cuckoo Networks Oy:n työntekijöitä. Käyttäjistä luovutetaan seuraavia tietoja: aktiivisuus, nimi, ikä, sukupuoli, sähköposti, kaupunki, maa, yritys ja selaintietoja.

Lisäksi mobiilisovelluksesta luovutetaan seuraavia tietoja: käyttöjärjestelmän nimi ja versio, mobiilisovelluksen versio.

Asiakasyritysten kirjallisesti pyytäessä yrityksille luovutetaan tilastotietoja heidän rekisteröidyistä käyttäjistä. Nämä tiedot sisältävät aktiivisuutta ja henkilöitä kuvaavia tietoja.

Emme koskaan myy tai välitä asiakasyritystemme tai käyttäjien tietoja markkinointitarkoituksiin kolmansille osapuolille. Voimme kuitenkin ulkoistaa tietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolle, jolloin huolehdimme sitovin sopimusjärjestelyin toimeksisaajan kanssa, että henkilötietojasi käsitellään henkilötietolain ja ohjeittemme mukaisesti.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Palvelussa käytettävä kommunikaatiotyökalu intecom.io toimii Yhdysvalloissa ja tallentaa tietoja EU:n ja ETA:n ulkopuolelle. Intercom on sitoutunut noudattamaan EU/Swiss-U.S. Privacy Shield Framework:ssa esitettyjä säädöksiä henkilötietojen käsittelyssä. Lisätietoja osoitteessa https://www.intercom.com/security

Siirrämme käyttäjien tietoja vain siinä tarkoituksessa ja laajuudessa, kuin on välttämätöntä palveluiden toimittamiseksi. Siirrettävät tiedot on määritelty kohdassa “Tietojen säännönmukaiset luovutukset”.

Noudatamme kaikissa tietojen siirroissa aina voimassa olevan lain säännöksiä. Huolehdimme tietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja käyttäjien henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä tai käsittelyä vastaan. Palvelussa oleviin tietoihin pääsy on rajattu. Organisaation ulkopuolisilla henkilöillä ei ole pääsyä tietoihin palvelussa. Huolehdimme tietoturvasta lisäksi muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden ja henkilöstömme ohjeistamisen kautta.

Organisaation sisällä käyttäjätietoihin pääsy edellyttää erillisiä oikeuksia. Kolmannen osapuolen palvelussa, Intercom.io:ssa, oleviin tietoihin pääsy on estetty organisaation ulkopuolisilta. Organisaation sisällä pääsy näihin tietoihin edellyttää erillisiä oikeuksia.

Osa tiedoista, kuten nimi, yritys, joukkue, aktiivisuus ja kuva ovat julkisia kaikille palvelun käyttäjille. Pääsy näihin tietoihin vaatii rekisteröitymisen palveluun.

Tarjoamme lisäksi käyttäjille ja yrityksille mahdollisuuden rajata omien tietojensa näkyvyyttä muille palvelun käyttäjille sovelluksen ja palvelun sisällä.

Sijaintitiedot

Käyttäjien päätelaitteiden karkeita sijaintitietoja, kaupunki ja maa, voidaan käyttää ja kerätä sijaintiperusteisten palveluiden tarjoamiseksi ja toteuttamiseksi.

Sijaintitiedot määritetään käytettävissä olevien paikannusmenetelmien ja käyttäjän itse luovuttamien tietojen avulla. Käyttäjä voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa sijaintitietojen hyödyntämisen lopettamalla palvelun käytön.

Kerättyjä sijaintitietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille tässä tietosuojaselosteessa kuvatun mukaisesti käyttäjän tillaamien palveluiden toteuttamiseksi.

Evästeet

Käytämme sivulla evästeitä (cookies) tunnistaaksemme kirjautuneen käyttäjän palvelussa. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Koska palvelumme vaatii kirjautumisen, kirjautumalla hyväksyt tämän evästeen asettamisen koneellesi.

Käytämme sivuillamme myös kolmannen osapuolen evästeitä, jotka mahdollistavat kolmannen osapuolen laajennusten käytön sivuilla. Näitä evästeitä asettavat Google Analytics, intercom.io ja youtube.com. Voit selaimesi avulla poistaa kolmannen osapuolen evästeet käytöstä, mikäli et halua kolmannen osapuolen keräävän sinusta tietoja. Tällöin palvelun toiminta saattaa olla rajattua ja osa toiminnasta voi olla saavuttamattomissa.

Tarkastusoikeus

Asiakasyrityksillä ja käyttäjillä on oikeus tarkastaa heistä tallennetut tiedot. Pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen info@cuckooworkout.com

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakasyrityksillä ja käyttäjillä on oikeus pyytää heitä koskevien tietojen korjaamista. Pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen info@cuckooworkout.com

Asiakasyritykset ja käyttäjät voivat myös pyytää tietojensa poistamista, mikäli heistä kerätyt tiedot ovat virheellisiä, turhia tai puutteellisia, eikä lainsäädännöstä aiheudu muuta laillista velvoitetta kyseisten tietojen säilyttämiselle.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Ilmoitamme käyttäjillemme mahdollisista palveluviesteistä, palkinnoista, kilpailuista ja mielipidekyselyistä annetun sähköpostin perusteella. Palvelumme lähettää myös muistutuksia ja kannustusviestejä käyttäjillemme. Käyttäjien antamia yhteystietoja voidaan käyttää edellä mainittuihin tarkoituksiin, ellei käyttäjä ole kieltänyt tietojensa luovuttamista.

Käyttäjillä on oikeus kieltäytyä näistä viesteistä. Pyynnöt tulee osoittaa sähköpostilla osoitteeseen info@cuckooworkout.com tai lähettää pyyntö palvelussa olevalla kommunikointityökalulla. Lisäksi käyttäjät voivat estää viestien vastaanottamisen kommunikaatiotyökalusta valitsemalla “Unsubscribe from emails” vastaanotetun sähköpostiviestin alalaidasta. Sovelluksen lähettämistä posteista käyttäjillä on mahdollista kieltäytyä sovelluksen omissa asetuksissa.

Käyttäjällä on myös muutoin oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa tai muuta markkinoitia varten ottamalla yhteys yllä mainittuun sähköpostiosoitteeseemme.

Käyttäjillä on oikeus pyytää poistamaan heidän tietonsa palvelusta. Pyynnöt tulee osoittaa sähköpostilla osoitteeseen info@cuckooworkout.com tai lähettää pyyntö palvelussa olevalla kommunikointityökalulla. Tiedot poistetaan kohtuullisen ajan kuluessa, yleensä muutaman vuorokauden sisällä. Käyttäjistä mahdollisesti teknisistä syistä tallennetut tiedot, kuten internet osoitteet palvelimien käyttötiedoissa ja varmuuskopioissa häviävät automaattisesti.